بازی اندروید اپوک

  • بازی اندروید اپوک

بازی EPOCH

قضیه ی بازی از این قرار است که آخرالزمان است؛ انسان ها از بین رفته اند و روبات ها برای بقای خود به مبارزه با یکدیگر می پردازند و شما باید با بهره گیری از امکانات موجود، ابتدا از خود محافظت کنید و سپس دلایل نابودی بشر را جستجو نمایید!
#بازی اکشن
#اندروید
#www.gamercity.ir

برچسب ها
بازی اندروید اپوک # بازی اپوک # بازی EPOCH
  • 0
  • 0