بازی اندروید ایرلاین تایکون دلوکس

  • بازی اندروید ایرلاین تایکون دلوکس

بازی Airline Tycoon Deluxe

در این بازی شما در نقش مدیر یک شرکت هواپیمایی بازی می کنید به صورتی که این شرکت می تواند صاحب هواپیما، خط هوایی خاص، گیت در فرودگاه و غیره باشد! در ابتدای بازی از میان چهار شخصیت موجود یکی را به دلخواه انتخاب می کنید و نام شرکت هواپیمایی خود را مشخص می نمایید! از اینجاست که شما دقیقاً مشابه یک مدیر واقعی در صنعت خدمات هوایی بازی خواهید کرد!
#بازی مدیریتی
#اندروید
#www.gamercity.ir

برچسب ها
بازی اندروید ایرلاین تایکون دلوکس # بازی ایرلاین تایکون دلوکس # بازی Airline Tycoon Deluxe
  • 0
  • 0